CFD – ניתוח זרימות אוויר

ניתוח רוחות וזרימת אויר CFD

EVERGREEN - כל שירותי הסביבה בבית ירוק אחד

ניתוח זרימות אויר (CFD) היא כלי הנועד לספק מידע על תהליכי ועוצמות זרימות האוויר סביב הבניין המתוכנן.

הנתונים מתקבלים כדו"ח ובוחנים את מהירות הרוחות בקומת הקרקע והשפעתן על נוחות הולך הרגל במפלס הרחוב.

בעזרת נתונים אלו ניתן לזהות אזורים בעיתים ולבחון פתרונות אפשריים לקבלת התוצאה הרצויה.

הערכים מתקבלים על-ידי מידול המבנה ועריכת סימולציה ממוחשבת ובהתאם לקריטריונים המוגדרים בתקן בניה ירוקה ועל-ידי המשרד להגנת הסביבה.

CFD - סימולציה לבדיקה וניתוח רוחות וזרימת אויר

כיצד מתבצע ניתוח הנתונים?

הניתוח נעשה על ידי מידול וסימולציית המבנה בתוכנה ייעודית,

בהתאם לדרישות התקן ומבוצע ע"י יועץ בנייה ירוקה. 

המודל מתייחס למבנה ולסביבתו הקרובה בתוואי השטח הקיים כאשר התוצאה המתקבלת היא דו"ח מפורט אשר מציג בחלקו סימולציות ​גרפיות של הנתונים המתקבלים. 

מה נבדק בניתוח זרימות אויר CFD?

הנתונים המתקבלים משמשים בעיקרם לבדיקת נוחות הולך הרגל במפלס הרחוב. התוצאות עוזרות להבין ולבחון את השפעת
הרוחות באזורים שונים ומה מידת ההשפעה על משתמשי הרחוב.

הניתוח בוחן אזורים שונים בקומת הרחוב כמו כניסות לבניינים, אזורי שהייה, חניות, אזורי מסחר ותעסוקה ועוד.

האם אני צריך דו"ח זרימות אויר?

במקרים בהם מוגדר שיש לערוך ניתוח רוחות על יזם הפרויקט לפנות ליועץ סביבה לביצוע בדיקות אלו, וזאת כדי להבין בצורה מיטבית את השפעת המבנה על הסביבה. נתוני הדו"ח מאפשרים לגבש פתרונות עבור אזורים בעיתים ולהימנע מכיסי אויר לא רצויים.

צוות היועצים של EVERGREEN (אוורגרין) ילווה אתכם לכל אורך התהליך בהתאם לדרישותיכם ולמסגרת התקציבית בפרויקט. אנחנו יודעים להתאים את הפתרונות האפשריים להשקעה הכספית הרצויה מטעם החברה, היזם או מנהל הפרויקט ובעזרת תכנון נכון ומוקדם ניתן להשיג את אישור הבניה הירוקה במהירות, בהתאמה לכל תקציב ובצורה יעילה ומבוקרת שאינה מתפשרת על איכות התוצר הסופי.
 

בכל שאלה או תהייה אנחנו כאן.