EVERGREEN

צוות היועצים של

עומד לרשותכם לכל שאלה!

EVERGREEN

פרישמן 80 תל-אביב

office@e-g80.com

054-73.92.647

EVERGREEN | אוורגרין תכנון ייעוץ וליווי בניה ירוקה | בניה ירוקה תל אביב | מחיר בניה ירוקה | מלווה בניה ירוקה | יועץ בניה ירוקה | מגזין בניה ירוקה | בניה ירוקה כתבות | חדשות בניה ירוקה | עדכונים בניה ירוקה | ת""י 5281 | תקן בניה ירוקה | צור קשר | מלווה בניה ירוקה | אוגדן בניה ירוקה | בניה ירוקה | מחיר יועץ בניה ירוקה

© 2017 by EVERGREEN

מגזין

כל השאלות והתשובות על בניה ירוקה

חיפוש

בנייה ירוקה היא שיטה ודרך חשיבה לתכנון ובניית מבנים אשר העיקרון המנחה את התכנון הוא האדם וסביבתו הבנויה.                    מספקים שירותי ייעוץ וליווי לתהליך תוך שמירת הקונספט המרכזי של יעילות אנרגטית וידידותיות לסביבה

EVERGREEN