Modern Apartment Building

יועץ אקוסטיקה

ייעוץ אקוסטיקה לבניה ירוקה

EVERGREEN - כל שירותי הסביבה בבית ירוק אחד

ישנם מקרים בהם רשויות מסוימות דורשות התייחסות אקוסטית של המבנה המתוכנן, כלומר הגשת דו"ח אקוסטי הנועד למפות את מקורות הרעש הפוטנציאלים ודרכים למניעתם.

קיימים מקרים שונים הדורשים התייחסות של יועץ אקוסטיקה, הנבדקים בדו"ח, לדוגמא: רעשי מעבי מיזוג, בריכות שחיה, אמצעי שחרור עשן מכניים, מתקני חניה, סמיכות למקורות רעש חיצוניים כגון כבישים סואנים ועוד.

 

התקן האקוסטי הוא ת"י 1004 ופרמטרים מסוימים ממנו נכללים בתקן הבניה הירוקה ת"י 5281.

הדו"ח מפרט הנחיות אקוסטיות למניעת רעשים בהתאם לכל מבנה - באופן ספציפי. 

 

מה נכלל בדו"ח אקוסטי?

הדו"ח סוקר את המבנה וסביבתו הקרובה וממפה את אזורי הרעש הפוטנציאלים.

כמו כן ניתנים פתרונות אפשריים להפחתת רמות הרעש בהתאם לתקן המותר.

הדו"ח מפרט את האזורים להתייחסות, דרכי פתרון אפשריים וחומרים בעזרתם
ניתן לבודד את האזורים הבעייתים.

 

מתי נדרש דו"ח אקוסטי?

במקרים בהם ישנה דרישה מפורטת על ידי הרשות המקומית.

במקרים אחרים במידה והיזמים מעוניינים בפתרונות אקוסטיים על מנת לספק
בניה איכותית וברמה גובהה יותר.

יועץ אקוסטיקה לבדיקת רמות רעש בפרוייקט בניה ירוקה

האם דו"ח אקוסטי הוא חלק מתקן הבניה הירוקה (ת"י 5281) ?

התקן האקוסטי ת"י 1004 אינו חלק מתקן הבניה הירוקה ת"י 5281.

בעת הכנת אוגדן הבניה הירוקה ניתן לאסוף נקודות על ידי הצגת דו"ח אקוסטי ויישום ההמלצות הכלולות בו.

במקרים רבים מכיוון שהרשות המקומית דורשת דו"ח אקוסטי נעשה בדו"ח זה שימוש גם באוגדן הבניה הירוקה על מנת להגיע לניקוד הנדרש.

צוות היועצים של EVERGREEN (אוורגרין) ילווה אתכם לכל אורך התהליך בהתאם לדרישותיכם ולמסגרת התקציבית בפרויקט. אנחנו יודעים להתאים את הפתרונות האפשריים להשקעה הכספית הרצויה מטעם החברה, היזם או מנהל הפרויקט ובעזרת תכנון נכון ומוקדם ניתן להשיג את אישור הבניה הירוקה במהירות, בהתאמה לכל תקציב ובצורה יעילה ומבוקרת שאינה מתפשרת על איכות התוצר הסופי.
 

בכל שאלה או תהייה אנחנו כאן.